avocat bun Bucuresti

Restructurare si recuperare creanțe

Laza Lawyers acordă asistență juridică societăților în cauze privind managementul situațiilor de criză, prin elaborarea strategiilor de reorganizare, prin negocieri purtate cu creditorii și elaborarea planurilor de reorganizare.
Avocații din cadrul Laza Lawyers se asigură în permanență de corecta implementare a planului de reorganizare și de respectarea plăților debitorilor.
De asemenea, Laza Lawyers acordă consultanță în preinsolventă, în gestionarea procedurilor de reorganizare și lichidare judiciară sau voluntară.