avocat bun Bucuresti

Consultanța IT

Proporțional cu dezvoltarea tehnologiei informațiilor și comunicațiilor au apărut o varietate de inconveniente juridice și de reglementare, referindu-ne aici cu precădere la validitatea metodelor electronice de contractare și la riscurile de securitate inerente acestora, la criminalitatea informatică și capacitatea de a proteja drepturile de proprietate intelectuală online.
Astfel, echipa de avocați Laza Lawyers oferă consultanță juridică de specialitate în domeniul IT, oferind soluții adecvate în sprijinul proiectelor clienților care își desfășoară activitatea în acest domeniu.

 

Printre serviciile juridice oferite în domeniul IT se număra:

• Asistență juridică privind obținerea licențelor pentru achiziția de produse software;
• Asistență juridică privind comerțul electronic;
• Redactarea contractelor de utilizare a produselor software;
• Asistență juridică privind obținerea facilităților fiscale pentru salariații angajați în domeniul IT (scutire de la plata impozitului pe venit);
• Asistență juridică în vederea protejării drepturilor de autor și de proprietate intelectuală în domeniul IT;
• Asistență juridică și reprezentare în vederea cesionării drepturilor de autor în domeniul IT.