avocat bun Bucuresti

Proprietate intelectuală

Echipa de avocați din cadrul Laza Lawyers oferă asistență juridică și reprezentare în legătură cu cauze litigioase și nelitigioase din domeniul dreptului proprietății intelectuale.

I. Drepturi de autor

Laza Lawyers acordă asistență și reprezentare în legătură cu aspecte juridice care privesc validitatea drepturilor de autor și a celor conexe, calitatea de titular al unor asemenea drepturi, în negocierea și redactarea contractelor referitoare la exploatarea drepturilor de autor și în litigiile care au ca obiect încălcarea drepturilor de autor și a celor conexe.

II. Mărci și desene industriale

Laza Lawyers asigură:
• asistență juridică în ceea ce privește protejarea mărcilor, respectiv înregistrarea mărcilor comerciale prin intermediul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci;

• asistență și consultanță juridică pentru supervizarea mărcii și cercetare documentară la nivel local și European;

• asistență în negocierea, redactarea și revizuirea diferitelor tipuri de acorduri privind mărcile și desenele industriale;

• reprezentare în procedurile administrative/contencioase în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci și a instanțelor competente, în cauze referitoare la înregistrarea și protecția drepturilor de proprietate intelectuală;

• Realizarea strategiilor pe termen lung în legătură cu litigiile privind mărcile sau desenele industriale, inclusiv în cazul infracțiunilor specifice acestui domeniu.

III. Brevete

Echipa de avocați din cadrul Laza Lawyers asigură:
• asistență juridică și reprezentare în procedurile de redactare și de înregistrare a brevetelor la OSIM;
• negocierea, redactarea și revizuirea diferitelor tipuri de acorduri privind brevetele de invenție, respectiv revocarea acestor acorduri;
• litigii născute din anularea/încălcarea unor brevete.