avocat bun Bucuresti

Drept penal

Laza Lawyers se bucură de o experiență semnificativă în domeniul dreptului penal, în special în ceea ce privește infracțiunile de corupție și infracțiuni de serviciu, conflict de interese, infracțiuni economice, infracțiuni de fals, înșelăciune, trafic de droguri, spălare de bani, infracțiuni rutiere și alte infracțiuni, prevăzute în diferite legi speciale.


În domeniul dreptului penal Laza Lawyers oferă următoarele servicii juridice:
• Întocmirea unor rapoarte scrise ulterior analizei documentelor puse la dispoziție de client;
• Asistarea clientului în faza de urmărire penală, în prima instanță și în căile de atac;
• Redactare de plângeri penale, denunțuri, memorii;
• Asistență juridică și reprezentare în procedura plângerii împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată;
• Asistarea clienților în cadrul procedurilor privind măsurile preventive și în cadrul procedurii mandatului European de arestare.