avocat bun Bucuresti

Dreptul achizițiilor publice

Laza Lawyers acordă asistență juridică în proiecte de achiziții publice, sectoriale, concesiuni, în toate etapele procedurii de atribuire și pe parcursul executării contractelor.
Avocații din cadrul Laza Lawyers acordă asistență juridică și asigură reprezentarea în litigii care au ca obiect contestarea atribuirii de contracte de achiziții publice, în litigiile și cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și în cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterala a contractelor de achiziție publică.