avocat bun Bucuresti

Executare silită

Laza Lawyers beneficiază de o bogată experiență în domeniul procedurii de executare silită, asistență juridică și reprezentarea constând în:
• soluționarea contestațiilor la executare;
• soluționarea acțiunilor de evacuare, predare de bunuri, punere în posesie, redactare;
• Redactarea cererilor de executare silită și de întoarcere a executării;
• Negocieri cu debitorii pentru recuperarea creanței pe cale amiabilă;
• Redactarea cererilor de suspendare a executării silite;
• Urmărirea întregii proceduri de executare silită, până la recuperarea integrală a sumelor cuprinse în titlul executoriu.