avocat bun Bucuresti

Dreptul muncii

Laza Lawyers acordă asistență juridică și reprezentare în domeniul relațiilor de munca atât salariaților, societăților angajatoare, organizațiilor sindicale, cât și funcționarilor publici și persoanelor pensionate.
• Negocierea, redactarea și înregistrarea contractelor de muncă la autoritățile competente;
• Redactare opinii juridice referitoare la procedura concedierii colective și asistarea clienților pe tot parcursul acestei proceduri;
• Asistarea societăților la negocierea contractelor colective de muncă;
• Asistență juridică și reprezentare în conflicte referitoare la fapte de discriminare și de hărțuire, în fața instanțelor de judecată și a autorităților administrative-jurisdicționale, precum și în litigii izvorâte din executarea, modificarea și încetarea contractelor de muncă, răspundere contractuală/contravențională de dreptul muncii;
• Asistență juridică și reprezentare în fața Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării și litigii izvorâte din încetarea raporturilor de muncă.