avocat bun Bucuresti

Dreptul european al drepturilor omului

Laza Lawyers oferă consultanță juridică, asistența și reprezentarea persoanelor fizice și juridice în ceea ce privește cererile de sesizare a Curții Europene a Drepturilor Omului, în cazul în care drepturile fundamentale ale omului sunt încălcate.

Laza Lawyers se bucură de experiență în domeniul dreptului European, dovada fiind succesul obținut in Cauza M.G.C. c. Romaniei, hotărâre prin care Curtea a constatat încălcarea Articolului 3 din Convenție (Dreptul la integritate al persoanei) și a Articolului 8 din Convenie (Dreptul la respectarea vieții private, de familie, a domiciliului și a corespondenței).