avocat bun Bucuresti

Contencios administrativ fiscal și vamal

Laza Lawyers se bucură de o vastă experiență în domeniul dreptului administrativ, oferind servicii juridice specializate în derularea oricărei proceduri contencioase, inclusiv în etapa prealabila.
Avocații Laza Lawyers oferă o gamă largă de servicii juridice în domeniul dreptului administrativ, constând în consultanță, asistență și reprezentare în legătură cu proceduri judiciare de control al actelor emise de autorități ale administrației centrale sau locale, sau de instituții cu atribuții administrative.
De asemenea, Laza Lawyers oferă asistență juridică și reprezentare în procedura de executare silită pentru stingerea creanțelor fiscale, în litigii de contencios administrativ și fiscal cu unitățile administrativ-teritoriale, având ca obiect taxe și impozite locale și cu organele fiscale, având ca obiect taxe si impozite stabilite prin titlu de creanță fiscală.