avocat bun Bucuresti

Drept societar si comercial

Laza Lawyers oferă asistență juridică societăților mari și mijlocii, cu capital de stat sau privat, care își desfășoară activitatea în toate domeniile economice, în legătură cu procedurile de înființare și de modificare a actelor de constituire, în materie de fuziuni și achiziții, de dizolvare și de lichidare, precum și cu activități societare curente.
În toate operațiunile curente ale unei societăți, avocații Laza Lawyers acordă asistență juridică în legătură cu asigurarea respectării normelor legale în cazul luării deciziilor de către organele societății, redactarea de documente, acordarea diverselor autorizații și permise de funcționare.


Printre serviciile juridice oferite, cu titlu exeplificativ, menționăm:
• Reprezentare în fața Oficiilor Registrului Comerțului (atât din București cât și din țară), cu privire la înregistrarea mențiunilor aduse actului constitutiv al societății dumneavoastră, precum și pentru înmatricularea unor noi societăți;
• Asistare/Reprezentare în cadrul Adunării Generale a Asociaților;
• Reprezentare în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci;
• Consultanță în afaceri;
• Dreptul concurenței;
• Obținere de autorizații, atestări, certificări, s.a.