avocat bun Bucuresti

Măsura protecției temporare a cetățenilor ucrainieni

In contextul invaziei pe scară largă a forțelor armate ruse pe teritoriul Ucrainei, din data de 24 februarie 2022, prin Decizia de punere in aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului, din 4 martie 2022, a Directivei 2001/55/CE din 20 iulie 2001 privind protecția temporară, a fost introdusă, ca si mecanism de urgență, protecția temporară a cetățenilor ucrainieni, ai resortisanților altor țări terte, sau a apatrizilor cu reședintă legală in Ucraina, precum și a membrilor de familiei ai acestor persoane, care fug din calea războiului.

 

Această Decizie a fost transpusă in legislația națională odată cu adoptarea Hotărârii de Guvern nr. 367 din 18 martie 2022 privind stabilirea unor condiții de asigurare a protecției temporare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniul străinilor.

 

Obiectivul adoptării actelor normative amintite mai sus, este acela de a diminua presiunea asupra sistemelor naționale de azil, permițând totodată, ca persoanele strămutate din Ucraina să beneficieze de drepturi similare celor care decurg din formularea cererilor de azil.

 

Astfel, drepturile de care vor beneficia persoanele care fug din calea razboiului includ dreptul la ședere, dreptul la educație, dreptul la asistență medicala, dreptul la muncă, dreptul de a beneficia de măsuri de proțectie socială.

 

Măsura protecției temporare se acordă de către Inspectoratul General pentru Imigrari pe o perioadă de un an, care ulterior poate fi prelungită cu perioade de cate 6 luni, pe o durata de maxim un an.

Beneficiarilor protecției temporare Inspectoratul General pentru Imigrari le elibereaza, gratuit, permise de ședere si le atribuie un cod numeric personal.

 

In situația de față, protecția temporară reprezintă instrumentul adecvat, având in vedere caracterul excepțional al invaziei militare în Ucraina, care permite în mod rapid, printr-o procedură imediată si colectivă, ca aceste persoane să se bucure de drepturi armonizate in intreaga Uniune.

 

Prin solicitarea acestei forme de protecție, spre deosebire de azil, nu numai că sunt reduse la un nivel minim formalitățile, dar, totodată, se evită suprasolicitarea sistemelor de azil în cazul afluxului masiv de ucrainieni strămutați.

 

Important de reținut este faptul că, odată admiși pe teritoriul oricărei țări membre a Uniunii Europene, resortisanții ucrainieni beneficiază de o perioada de 90 de zile în care au dreptul de a circula liber pe teritoriul Uniunii și pot alege statul membru în care doresc să beneficieze de drepturile aferente protecției temporare.

 

Așadar, Hotărarea de Guvern nr. 367 din 18 martie 2022 privind protecția temporară este pe deplin coerentă cu aquis-ul UE in materie de azil, care oferă instrumentul relevant pentru a aborda situația in mod eficace și proporțional.

Av. Aura-Andrada Laza, Managing Partner